2008. november 1., szombat

Szent Ferenc Naphimnusza

Szent Ferenc Naphimnusza
Sohasem volt papnövendék és felszentelt pap sem)

Leghatalmasabb és édes jó Urunk
Tied a dicsőség, hálánk, szavunk.
Feléd tárulkozik s Tied mind, mi él.
a méltatlan ember is, mikor Rólad beszél.
Dicsértessél Uram mindentől, ki vagy,
icsérjen tündöklő bátyánk is, a Nap,
elyből világosság fény és nappal fakad,
Egyetlenünk, kiben elrejtetted Magad,
hatalmas Úr, ő hinti aranyad!
Dicsértessél Uram szép Hold-nénénkért,
csillagok lágy sugaráért egyként.
Dicsértessél Uram, húgocskánk a Szél
pajkos erejéért, ahogy űzi szeszély,
de ki éltet, éleszt s ki kezed által él.
Dicsértessél Uram – testvérkénk a Víz
tiszta, jó hűséért, mely ajakunkon az íz.
Dicsértessél Uram, bátyánkért – a Tűz
bús éjszakát s félelmet messze űz,
mily erős, vidám, hatalmas és derűs!
Dicsértessél Uram, testvérünk a Föld
anyánk is, ki táplál ruház, betölt,
gyümölcsöt ád, herbát s virágpalástot ölt.
Áldás és dicséret értük én Uram,
hálás alázattal szívünk telve van.
Dicsértessél Uram, azok által is,
kikben megbocsájtó szeretet lakozik,
kik békén hordanak szenvedést és csapást;
leghatalmasabb Úr, add nékik koronád!
S dicsértessél Uram nénénkért, a Halált
el nem kerülheti halandó, rátalál.
Jaj azokért, kik bűnnel hulltak sírba;
áldottak, kik utad járták Benned bízva,
azoknak a Halál többé már sosem árt.

Nincsenek megjegyzések: