2009. február 24., kedd

Az Egység Istenség - Az Isten Mindenütt jelenvaló

Az Úr nem a Mennyországban lakik. Súlyos hiba és babona azt hinnünk, hogy Ő a létezésnek csak egy síkján van jelen és oda kell utaznunk, hogy elérjük. Ő mindenütt jelenvaló, mindenki legbelsőbb valója, az állandó, örök tanu.Ő az energia, amely minden teret és időt betölt, Ő az erő, amely minden megnyílvánulás oka. Mivel Ő mindenkiben jelen van, imádjuk az Istent embertársaink képében. Amikor segítünk Nekik, vagy dolgozunk Velük, semmifajta nemzetiségre, nyelvre, társadalmi állásra, képzettségre, életkorra vagy nemre alapozott bizalmatlanságnak nincs helye. Imádd a Legbelsőbb Valót és a Szereteten át nyerd el a lelki üdvösséget.

Nincsenek megjegyzések: